STICHTING

Work Heart

Make Art

---Binnenkort Online---

Onze missie & visie

Missie: Het is de missie van WHMA om projecten te initiëren en organiseren en zó vorm te geven dat iedereen in de samenleving de toegevoegde waarde van cultuur ervaart, voelt en ziet. Cultuur is een belangrijk fundament in de samenleving en iedereen moet daarvan kunnen profiteren.

Visie: Cultuur is het weefsel van de samenleving dat vormgeeft aan de identiteit en het leven van mensen. Stichting WHMA ziet een wereld voor zich waar cultuur voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen aan cultuur kan deelnemen doormiddel van:

• Talentontwikkeling: wij geloven in de kracht van jongeren. De jeugd heeft de toekomst en verborgen talent moet gestimuleerd worden. Iedereen moet de kans hebben om te ontdekken wat zijn/haar talenten zijn en de ruimte krijgen om deze talenten te ontwikkelen. Wij willen als springplank fungeren om talentontwikkeling in cultuur een boost te geven – opkomend talent te verbinden met bekend, professioneel talent, en hun culturele expressie te verspreiden onder de mensen. Lokaal, regionaal én in de toekomst ook landelijk.

• Diversiteit: iedereen hoort erbij. Jong en oud ongeacht achtergrond en/of afkomst. Wij leven in een diverse samenleving en wij geloven juist dat deze verschillen de samenleving, regio’s en buurten nog krachtiger kunnen maken. Daarom willen wij culturele beleving normaliseren en diversifiëren door een divers aanbod aan culturele activiteiten aan te bieden, georganiseerd door en voor diverse doelgroepen.

• Inclusie: specifiek m.b.t. de culturele sector. Daar waar inclusie staat voor gelijke kansen en de manier waarop hiermee wordt omgegaan, constateren wij dat toegang tot culturele instellingen en het genieten van cultuur nog steeds ongelijk verdeeld is, bijvoorbeeld door verschillen in inkomensniveau en migratieachtergrond. En wij constateren dat juist kleinere culturele non-profit organisaties moeite hebben om hun bestaansrecht te behouden. Daarom zijn er meer bezoekers nodig. Wij geloven dat iedereen gelijke toegang verdient tot cultuur, ondanks leeftijd, etniciteit of beperking. Als bruggenbouwer willen wij deze individuele instellingen en kunstenaars helpen om als collectief beter zichtbaar te zijn en de bijdrage aan de ontwikkeling van de stad te vergroten.


Doelstelling

De drie kernwaarden die in alle activiteiten van de stichting terugkomen, nemen een centrale rol in bij alles wat we doen en waar wij voor staan. Het is ons kompas. Met dit gegeven hebben wij twee doelstellingen die bijdragen aan onze missie:
• Het ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren van culturele activiteiten in de ruimste zin van het woord
• Verbinden van bewoners, organisaties, overheden en makers op het gebied van cultuur WHMA is een stichting die deze drie doelstellingen bundelt en bevordert met een regionaal en landelijk afgestemd programma. Gebruikmakend van de specifieke mogelijkheden vanuit verschillende niveau’s van uitvoering.


Bestuur & Directie

Voorzitter
Berkvens, Adrianus Johannes

Secretaris
Veenstra – de Meza, Monique Mireille

Penningmeester
Nugloze, Kossivi Amétépé

Algemeen directeur
Nana, Steve Christian

Downloads

Projecten

Stoorwinst

Iets niet half kunnen doen, waardoor je verder gaat dan de meeste mensen, is een positieve kracht van een gedragsstoornis. Een stoor-winst die gediagnosticeerd werd bij vele invloedrijke personen die deze aarde hebben bewandeld: Albert Einstein, Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Bill Gates, Steven Spielberg, Wolfgang Mozart, Chris Brown, Justin Bieber, S10 tot aan de bedenker Walter Disney.

Denkende aan deze grootheden, zien wij niet hun ziekte, maar talent. Dit komt omdat zij iets negatiefs hebben weten om te zetten naar iets positiefs en hiermee geschiedenis hebben geschreven. Iets waar wij met zijn allen voor verantwoordelijk zijn om te blijven stimuleren onder onze jongeren. 

Ons doel is de onwetenden laten inzien dat je iemand niet kan beoordelen op zijn of haar aandoening, maar op zijn of haar toegevoegde waarde. Samen werken wij aan deze waarde wat getoond wordt op het platform ‘StoorWinst’. StoorWinst is een initiatief van Stichting Work Heart Make Art waar talent en persoonlijke verhalen worden gedeeld door een nieuwe generatie van game-changers.

Jits Festival

Een rijdend feelgood festival dat cultuur gratis naar de mensen toe brengt, dat is het Jungle in the Sky (JITS) Festival. Met het JITS Festival wil Stichting Work Heart Make Art de sociale betrokkenheid en cohesie in de wijken en buurten stimuleren, de lokale culturele sector zichtbaar maken voor iedereen in de regio en aan inwoners en partners de kracht en meerwaarde laten zien van diversiteit.

Met het gezin genieten van muziek, dans, live-shows en theater met reuzepoppen. Het hoogtepunt is een podium dat 10 meter de lucht ingaat met daarop bekende artiesten en dj’s. Bewoners kunnen op straat, vanuit huis of balkon meekijken, meedansen en meegenieten met als doel collectieve feestvreugde voor jong en oud.

Het initiatief is ontstaan in 2021 om de inwoners van Hoorn een hart onder de riem te steken tijdens de coronalockdown. COVID-19 bracht ook iets positiefs, namelijk de kans om een nieuw, out-of-the-box evenement te ontwikkelen dat zich richt op verbinding, solidariteit en saamhorigheid. De komende jaren zal de stichting het JITS festival organiseren in meerdere gemeenten.

 

Contactgegevens

Contactgegevens